FITNESS ZUMBA

Buat rakan-rakan yang rajin berzumba atau yang mencari aktiviti untuk dilakukan bersama keluarga…bersama #stailista Anwar Razali Amizan Ahmad AnBstudio Bobong Latif #sensasitv Serani Ernesto Kos #prpew Mac Ruhayu Tatty Ismail Norlie Tamam Idris #zblessco #FAZT Mohd Faizal @shaftburymall

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart